Agnieszka Lasek

nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Jestem absolwentką Małopolskiej Uczelnii Państwowej w Oświęcimiu. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Pracuję nad własnym rozwojem poprzez kontynuację nauki oraz uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, starając się cały czas podnosić swoje kwalifikacje.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Pomagam dzieciom poznawać świat poprzez działanie i doświadczanie oraz dbam o to, aby odbywało się to w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Wspieram wszechstronny rozwój dzieci, uwzględniając przy tym ich indywidualne potrzeby. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie u dzieci postawy samodzielności i wiary we własne możliwości. Uśmiech i radość dzieci są dla mnie najpiękniejszą nagrodą oraz motywacją na każdy kolejny dzień

Agnieszka Lasek