Anna Baka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
lektor języka angielskiego, nauczyciel
rytmiki i tańca

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Zdrowia (Edukacja zdrowotna) oraz studia  na kierunku Edukacja Elementarna wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Zdobyłam również kwalifikacyjny z języka angielskiego, jak również odbyłam szereg kursów, szkoleń i warsztatów w zakresie wychowania przedszkolnego. Wiele lat pracowałam z osobami niedosłyszącymi. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci.

W mojej pracy dążę do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez łączenie wielu metod nauczania. Staram się stworzyć dzieciom ciepłą i przyjazną atmosferę, by z chęcią przychodziły do przedszkola. Stawiam na samodzielność, kreatywność oraz rozwijanie mocnych stron każdego dziecka. Jestem też bardzo wymagająca. W codziennej pracy kieruję się metodą ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana czy Carla Orffa oraz metodą Alfreda i Marii Kniessów. Inspiruje mnie również nauka poprzez zabawę, dlatego wykorzystuję w zajęciach Pedagogikę zabawy Klanza, a podczas lekcji języka angielskiego odwołuje się do metody Genki English, która uczy i bawi jednocześnie, wykorzystując przy tym muzykę, taniec i śpiew. Dążę do wzbogacenia wiedzy dzieci na temat zdrowia własnego i innych. Wprowadzenie elementów edukacji zdrowotnej, ma na celu rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka oraz promowanie zdrowego stylu życia, nabywaniu umiejętności i przyzwyczajeń dbania o zdrowie, jak również nauka nawyków higienicznych.

Anna Baka