Beata Popiel-Łakomy

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia pedagogiczne w zakresie zintegrowanego kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego z logopedią oraz magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez branie udziału w szkoleniach, warsztatach doszkalających, samokształceniu, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań. Dotychczasowe wykształcenie umożliwia mi prowadzenie zajęć według różnych metod i technik, dzięki którym rozwijam u dzieci potencjał twórczy, samodzielność, kształtuję wrażliwość emocjonalną, ciekawość świata i kompetencje społeczne. Szczególną uwagę zwracam na indywidualne podejście do każdego dziecka oraz wspieranie  wszechstronnego rozwoju.

Beata Popiel-Łakomy