Ewa Szczecina-Barcińska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, na kieruneku wychowanie przedszkolne. W czasie swojej wieloletniej pracy pedagogicznej wielokrotnie uczestniczyłam w kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach, które były inspiracją i drogowskazem do pracy z dziećmi.

Z dużym zaangażowaniem staram się dbać o wszechstronny rozwój dzieci, właściwe kształtowanie ich postaw, wyrabianie umiejętności, sprawności, poszerzanie ich wiedzy, przygotowanie do nauki w szkole.

Uważam, że w każdym dziecku tkwią pokłady możliwości, talenty, zdolności, umiejętności, które aby mogły się rozwijać należy dostrzec i wydobyć. Praca nauczyciela mobilizuje mnie do poszukiwania nowych rozwiązań, ciekawych tematów, technik, form i metod pracy, do ciągłego rozwijania zainteresowań i fascynacji dzieci poprzez podpowiadania im różnorodnych form wypowiedzi.