Ewelina Górka

nauczyciel wychowania przedszkolnego
oligofrenopedagog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika. Obecnie realizuję studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju.

Pracę zawodową w roli nauczyciela rozpoczęłam w 2015 roku, lecz przygodę z dziećmi już dużo wcześniej, podczas wolontariatu w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Priorytetem w mojej pracy z dziećmi jest dostrzeganie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, przy jednoczesnym integrowaniu każdego z grupą przedszkolną. Inspiruje się między innymi podejściem Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, wykorzystuję metody Weroniki Sherborne, Knillów, Klanzy i wiele innych metod, które mam okazję poznać podczas licznych szkoleń i kursów. Codzienny kontakt z dziećmi daje mi ogrom satysfakcji i zapewnia nieustanny rozwój osobisty.

Ewelina Górka