Magdalena Kowal

nauczyciel wychowania przedszkolnego,
logopeda

Ukończyłam Uniwersytet Śląski na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, jestem również absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie ukończyłam Logopedię Kliniczną. Posiadam m.in kursy: „Terapia Taktylna”, „Integracja Odruchów Twarzy” według metody dr Swietłany Masgutowej oraz kurs ”Kinezjologii Edukacyjnej” Paula Dennisona , jestem ponadto certyfikowanym diagnostą i terapeutą Metody Warnkego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Kładę ogromny nacisk na wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, umiejętności i predyspozycji. Wierzę, że w każdym człowieku drzemie potencjał, którego wydobycie i wspieranie leży u podstaw edukacji.