Marta Kozłowska-Paszek

nauczyciel wychowania przedszkolnego,
logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także studia licencjackie o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Chcąc wciąż podnosić swoje kwalifikacje ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcję, a możliwość patrzenia na ich ciągły rozwój siłę, aby nadal zgłębić swoją wiedzę. Z zaangażowaniem oraz pasją staram się wartościowo i mądrze towarzyszyć moim wychowankom każdego dnia. Dążę do tego, aby byli otwarci na świat, świadomi własnej wartości oraz tolerancyjni. W pracy stosuje różne metody, które wspierają rozwój dzieci.

W czasie pracy jako logopeda w przedszkolu zwracam uwagę na prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, prowadzę także terapię dzieci z alalią, afazją, autyzmem i zespołem Aspergera. Staram się na bieżąco poszerzać swoja wiedze i zdobywać nowe umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy. Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest bardzo istotny, gdyż stanowi on podstawę kształtowania się rozwoju osobowości dziecka. Dzięki rozumieniu mowy poznaje on otaczający świat, a dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Marta Kozłowska-Paszek