Martyna Brońka-Dybczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. W trakcie prowadzenia zajęć zależy mi na tym, aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczanie oraz nie bały się popełniać błędów. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcje i zadowolenie. Ważne jest dla mnie indywidualne oraz podmiotowe podejście do swoich wychowanków, które pozwala wykorzystać naturalny potencjał edukacyjny najmłodszych, a także będzie stanowiło wsparcie dla ich prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Systematycznie uczestniczę w różnorodnych kursach i szkoleniach, aby nieustannie wzbogacać swoją wiedzę.

Martyna Brońka-Dybczak