Renata Paszek

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką studium nauczycielskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyłam studia pedagogiczne w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Ukończyłam również wiele specjalistycznych szkoleń i kursów.

Z zawodem nauczyciela i naszym przedszkolem jestem związana od wielu lat, pracując z dziećmi w różnych grupach wiekowych. W pracy z wychowankami stosuję metody aktywizujące i motywujące do działania. Zwracam szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka oraz staram się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, wspomóc ich wszechstronny rozwój, ale przede wszystkim być dla nich osobą, która zawsze pomoże i przytuli. Ważne dla mnie jest to, aby każdy dzień był pełen radości i wspaniałych przeżyć. Wkładam swoje serce we wspomagania procesu wychowania, a Rodziców traktuje jak partnerów w tym najważniejszym działaniu. Zawsze wysłucham trosk, problemów i wątpliwości tak aby wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie.

Renata Paszek