Przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę.

Podstawy programowe

W naszym przedszkolu umożliwiamy dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspieramy rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosujemy tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • czynnościowe nauczanie matematyki,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA,
 • metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

W górę

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić dzieciom jak najwięcej różnorodnych zajęć dodatkowych, aby umożliwić im atrakcyjną i twórczą aktywność oraz wszechstronny rozwój. Zajęcia odbywają się w ramach czesnego, bez dodatkowych opłat:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z nową podstawa programową
 • język angielski codziennie (30 minut)
 • rytmika z elementami tańców nowoczesnych i latynoamerykańskich (zumba, rumba, cza-cza)
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci (raz w tygodniu)
 • zajęcia sportowe (raz w tygodniu)
 • dogoterapia – spotkania z psem oraz trenerem (2 razy w miesiącu)
 • zajęcia kreatywne
 • warsztaty przyrodnicze, kulinarne, podróżnicze i wiele innych
 • dodatkowo odbywają się związane ze świętami lub porami roku różne warsztaty plastyczne, muzyczne i spotkania tematyczne (np. z pszczelarzem).

W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć   w dodatkowo płatnych zajęciach. Opłata za zajęcia dodatkowe jest ustalana z rodzicami w zależności od ilości chętnych.

 • robotyka (1x w miesiącu 40 zł, 2 x w miesiącu 80 zł)
 • SMYKO-MULTISENSORYKA (2x w miesiącu, 35 zł/zajęcia)
 • ZAJĘCIA SPORTOWE DRUŻYNA KANGURA (4x w miesiącu, abonament 50 zł/miesiąc)
 • wyjazdy, wycieczki poza przedszkole np. do kina, teatru, muzeum, zoo.

Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są przygotowywane i prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

W górę

Plan dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy poszczególnych grup, jak również od warunków atmosferycznych, w sali lub na świeżym powietrzu. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 7:00-12:00.

06:00-08:10 Codziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z Mamą lub Tatą, witamy się z Panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

08:15-08:30 Przygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki, myjemy ręce. Zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek!

08:30-09:00 Jemy śniadanie. Siedzimy grzecznie – nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy posiłek.

09:15-11:15 Odbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią: malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zajęciach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać, czasami zapraszamy gości.
A ponadto: uczestniczymy w zabawach i opowieściach ruchowych, słuchamy bajek i opowiadań. Wychodzimy do ogródka przedszkolnego, obserwujemy przyrodę, uczestniczymy w wycieczkach i spacerach, bawimy się na placu zabaw

11:15-11:30 Przygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.

11:30-12:00 Jemy pyszny dwudaniowy obiadek. Wielkie brawa dla naszych Pań Kucharek!!

12:00-13:30 Krasnoludki, Muchomorki Myjemy ręce i buźkę po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka. Słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy… albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach. Smerfy, Biedronki, Muminki i Puchatki Odpoczywamy po obiedzie. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg. własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek, uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję…

13:50-14:00 Przygotowujemy się do podwieczorku.

14:00-14:30 Zjadamy podwieczorek. Pychotka!!

14:30-16:30 Uczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą Panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.

17:00 Drzwi do naszego przedszkola zamykamy i czekamy na kolejny niezapomniany dzień.