Ewelina Środa

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z dodatkową specjalnością pedagogika przedszkolna. Od zawsze wiedziałam, że moja praca będzie związana z dziećmi, które dają mi radość. Swoją przyszłość wiązałam z zawodem, w którym będę mogła mieć wpływ na ich rozwój i przyszłość. Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcję. Uważam, że do każdego dziecka należy podejść indywidualnie. Praca z dziećmi pozwala mi realizować siebie, ale jest też ciągłym wyzwaniem, które wymaga ode mnie postawy twórczej i uczy odpowiedzialności. Proces edukacyjny chcę opierać na metodach i formach pracy, które są dla dzieci ciekawe i interesujące. Zadowolenie dzieci i ich uśmiech są dla mnie najlepszą nagrodą za wysiłek włożony w swoją pracę.

Ewelina Środa