Adrianna Kawczak

nauczyciel wychowania przedszkolnego,
lektor języka angielskiego

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia angielska. W międzyczasie uzyskałam kwalifikacje nauczycielskie kończąc moduł kształcenia nauczycieli. Swoją edukację kontynuowałam na studiach magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o profilu pedagogika społeczno- opiekuńcza. Wiedzę swą uzupełniłam na studiach podyplomowych o specjalizacji: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Przez 5 lat pracowałam jako lektor języka angielskiego w prywatnej szkole językowej, natomiast w 2018 roku zaczęłam swoją przygodę jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu.

Tworzone przeze mnie zajęcia bazują na metodzie Genki English, która polega na nauce języka angielskiego poprzez zabawy ruchowe, gry zespołowe/planszowe/interaktywne, śpiew, gesty oraz specjalnie zaprojektowane karty pracy. Dzięki tej metodzie dzieci poznają angielski wszystkimi zmysłami, a co więcej poznają go poniekąd nieświadomie bowiem nowe słowa oraz struktury gramatyczne są wplatane w aktywności ruchowe i umysłowe. Różnorodne formy i metody pracy z dziećmi czynią moje zajęcia nie tylko nauką, ale przede wszystkim wspaniałą zabawą. Natomiast radość dzieci cieszących się moimi zajęciami jest ogromnym motywatorem do dalszego działania. W pracy z dzieckiem cenie sobie ich szczerość, otwarty umysł, żywiołowość, entuzjazm i ciekawość świata.

Adrianna Kawczak